MÜÜGITINGIMUSED

Eksfisk OÜ e-poe müügitingimused

Kehtivad alates: 15.05.2020

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad Eksfisk OÜ e-poe (edaspidi: e-Lõheäri) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-Lõheärist ostmisel internetiaadressilt www.loheari.ee. Toodete müüja on Eksfisk OÜ (edaspidi: müüja), juriidiline aadress Neeme tee 68 Käsmu Lääne-Virumaa Eesti, 45601, registrikood 10198606, tel 55538581, e-posti aadress eksfisk@eksfisk.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-Lõheärist toodete ostja (edaspidi: klient) vahel.

1.2. Müüjal on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.loheari.ee.

1.3. Kliendil on võimalik enne tellimuse esitamist tingimused salvestada ja printida.

1.4. Kasutades e-Lõheäri veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

1.5. Klient nõustub e-Lõheärist tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

1.6. E-Lõheäri veebikeskkonnas olevate toodete piltidel on illustreeriv tähendus.

1.7. E-Lõheäri klienditeeninduse kontaktandmed on: e-post epood@loheari.ee, tel +372 5571119. E-Lõheäri klienditeenindus töötab E-R 8:00-17:00 (v.a riigipühadel).

2. TELLIMUSE ESITAMINE

2.1. Tellimusi saab e-Lõheäris esitada kas kliendina sisse logides, anonüümse kliendina või ärikliendina. Tellimuste ajalugu saab kasutada vaid keskkonda sisse loginud klient.

2.2. Klient valib e-Lõheärist välja soovitud toote/tooted ja lisab tellimusse.

2.3. Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha (tingimuste punkt 4).

2.4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

2.5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

2.6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

2.7. Müüja alustab tellimuse täitmist, kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest. Pärast tellimuse komplekteerimist saadetakse kliendile e-posti teel arve-saateleht. Kui arve-saatelehel esineb vigu (mittesoovitud kaubad, kogused vmt), tuleb kohe ühendust võtta klienditeenindusega e-posti või telefoni teel.

2.8. Kui müüjal ei ole tellimuse komplekteerimisel tellitud toodet võimalik soovitud koguses anda, võetakse ühendust kliendiga ning pakutakse asendust analoogse tootega (edaspidi: asendustoode). Toode asendatakse vaid kliendi nõusolekul.

2.9. Kui müüjal ei ole võimalik toodet asendada või klient ei ole andnud müüjale nõusolekut toote asendamiseks, tagastatakse puuduoleva toote maksumus vastavalt punktile 7.6.

2.10. Kui asendustoote müügihind ja/või kogus on väiksem võrreldes kliendi poolt tellitud toote müügihinna ja/või kogusega, tagastab müüja kliendile toote ja asendustoote müügihinna vahe vastavalt punktile 7.6. Kui asendustoode on kallim võrreldes tellitud tootest, ei pea klient juurde maksma.

2.11. Toodete hoiustamiseks ja transportimiseks kasutatakse jaheruume ja jaheautosid.

2.12. Müüjal on õigus määrata toodetele vähim ja suurim kaal/kogus, mida kliendil on võimalik tellida.

2.13. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 7.6.

3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

3.1. Toodete hinnad e-Lõheäris on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

3.2 Toodetele kehtivad ostu tegemise hetkel e-Lõheäris kuvatud hinnad. Juhul kui müügihind on toote kättesaamise ajaks muutunud, jääb jõusse tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind.

3.3. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-Lõheäris näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-Lõheäri turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

3.4. Juhul, kui klient valib tellimuse müüja poolt kohale toimetamise (s.t ei tule ise tellimusele järele), lisandub müügihinnale teenustasu vastavalt tingimuste punktile 4.

3.5. Kaalutoodete puhul võib toodete lõplik hind tellimuses muutuda. Juhul, kui kaalutoote komplekteerimisel kujuneb toote lõplik hind vastavalt tegelikule kaalule väiksemaks, tagastab müüja hinna vahe vastavalt punktile 7.6. Kui kaalutoote hind kujuneb vastavalt tegelikule kaalule suuremaks kui kliendi poolt tasutud, ei ole klient kohustatud vastavas osas juurdemakset teostama.

4. TELLIMUSE KÄTTESAAMINE

4.1. Tellimusi võib kätte saada määratud Peetri Lõheäri kauplusteste või saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga.

4.2. Tellimuste kättesaamine kaupluses

4.2.1. Peetri Lõheäri kaupluses toimub tellimuste väljastamine kõigil nädalapäevadel ning Peetri Lõheärist väljastades ei lisandu tellimusele lisatasu.

4.2.2. Tellimused on Peetri Lõheäri kaupluses kättesaadavad kaupluse lahtiolekuaegadel.

4.2.3. Tellimuse saab klient kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel. Isikut tõendava dokumendi puudumisel võib müüja jätta tellimuse väljastamata.

4.2.4. Müüja ei vastuta kliendile tekkinud kahju eest, kui müüjast mittetulenevatel põhjustel on kolmandad isikud saanud oma valdusse unikaalse tellimuse numbri ja selle alusel on tellimuse kätte saanud.

4.2.5. Müüja hoiab tellimusi valitud väljastamise päevast järgmise päeva lõpuni. Kui klient ei tule järgmise päeva jooksul peale valitud väljastamise päeva tellimusele järele, loetakse klient tellimusest loobunuks ning ostusummat ei tagastata.

4.3. Tellimuste kättesaamine kulleriga

4.3.1. Tellimuste kättesaamiseks kulleriga soovitud aadressil, tuleb valida tellimuse vormistamisel kuupäev ja ajavahemik ning määrata aadress.

Tellimuste kohaletoimetamine kulleriga toimub Tallinnas ja Harjumaal teisipäeviti ja reedeti (v.a 24. juuni, 25. detsember ja 1. jaanuar) 11:00-14:00 ja 16:00-19:00.

4.3.2. Kulleriga tellimuste kättesaamisel lisandub arvele teenustasu

Tallinnas ja lähiümbruses (Haabneeme, Harku, Harkujärve, Hüüru, Iru, Jüri, Kangru, Kiili, Kaberneeme, Kelvingi, Laagri, Leppneeme, Miiduranna, Muuga, Männiku, Peetri, Pringi, Pärnamäe, Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Saku, Saue, Tabasalu, Tammneeme, Tänassilma, Vatsla, Viimsi.) * 4,90€ (sisaldab käibemaksu).

Harjumaa * 9,90€ (sisaldab käibemaksu).

*Sisaldab tellimuse komplekteerimist, pakendeid ja transporti valitud aadressile.

4.3.3. Juhul, kui tellimuse maksumus kokku, ilma kohaletoimetamise tasuta, on vähemalt 49,99€ (sisaldab käibemaksu), ei lisandu maksumusele kohaletoimetamise tasu.

4.3.4. Tellimus toimetatakse määratud aadressile tellimuses määratud ajavahemikul. Tellimuse üleandmise täpsem aeg ajavahemiku sees lepitakse kulleri ja kliendi vahel eelnevalt kokku telefoni teel.

4.3.5. Klient peab tagama tellimuses märgitud ajal ja aadressil tellimuse vastuvõtmise. Juhul, kui klient ei vasta telefonile ja/või ei taga tellimuse vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel ning ka järgmisel päeval muutub kokkulepitud ajal üleandmine võimatuks, loeb müüja, et klient on tellimusest loobunud ning ostusummat ei tagastata.

4.3.6. Juhul, kui tellimus jääb õigeaegselt kätte toimetamata müüjast tulenevatel asjaoludel, teavitatakse klienti sellest tellimuses esitatud kontaktandmetel, leppides samas kokku uue kätte toimetamise aja. Uues ajas kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus tellimusest loobuda ning müüja tagastab kliendile tellimuse maksumuse vastavalt punktile 7.6.

4.4. Toodete kontroll ja toodete kahjustumise või kadumise riski üleminek

4.4.1. Tellimuse kättesaamisel on kliendil kohustus kontrollida toodete vastavust arve-saatelehele. Mittevastavad tooted (nt rikutud/praak tooted, mittetellitud tooted, sobimatud asendustooted jms) märgitakse arve-saatelehele, mis jääb kullerile.

4.4.2. Kui toodete kontrollimisel ilmneb, et toodete hulgas on mitte tellitud, defektseid, katkises pakendis tooteid, tuleb sellest koheselt teavitada müüja klienditeenindust. Tellimuse kättesaamisel kulleriga tuleb vastuvõtmisel avastatud puudustega ja mittetellitud tooted koheselt tagastada kullerile.

4.4.3. Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb üle kliendile kättesaamisest.

5. KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE

5.1. Müüja tagab kliendi poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.

5.2. Müüja töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

5.2.1. e-Lõheäris esitatud tellimuse täitmine;

5.2.2. e-Lõheäris kliendisuhete haldamine ja kliendiga suhtlemine;

5.2.3. kliendi päringutele vastamine;

5.2.4. õigustatud huvi;

5.2.5. tarbijaharjumuste uurimine;

5.2.6. müügistatistika koostamine;

5.2.7. e-Lõheäris teenuste haldamine ja arendamine.

5.3. Müüja rakendab kõiki meetmeid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5.4. E-Lõheäri külalisena ostmisel registreeritakse kliendi ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, arveldusarve number ning postiaadress juhul, kui see on vajalik kauba kliendile kohale toimetamiseks.

5.5. E-Lõheäri külalisena ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest. Pärast nimetatud tähtaja saabumist isikuandmed kustutatakse automaatselt.

5.6. Kliendil on igal ajal õigus saada müüjalt enda kohta käivaid isikuandmeid, nõuda kliendi isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

5.7.Müüjal on õigus e-Lõheäris registreeritud isikuandmetele teostada profiilianalüüsi, et paremini mõista klientide ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda paremaid kaupu ja teenuseid võimaldades otseturunduse täpsemat suunamist. Müüja ei tee profileerimise tulemusel kliendi suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

5.8. Juhul, kui klient leiab, et e-Lõheäri teenuse raames rikutakse isikuandmete töötlemisel kliendi õiguseid, on kliendil õigus pöörduda Eksfisk OÜ poole e-posti teel epood@loheari.ee

6. KÜPSISTE KASUTAMINE

6.1. E-Lõheäri kasutab küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient e-Lõheäri kasutab, eesmärgiga pakkuda kliendile paremat kasutajakogemust.

6.2. E-Lõheäri kasutatakse järgmisi küpsiseid:

6.2.1. seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada e-Lõheäri kasutamist;

6.2.2. püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid e-Lõheäris;

6.2.3. esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile sobilikku reklaami ja pakkumisi;

6.2.4.kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.

6.3. Klient võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi e-Lõheäri plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kliendile kättesaadavad.

6.4. Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutab e-Lõheäri piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse müüja veebilehe www.loheari.ee kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

7. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

7.1. Kliendil on õigus lepingust taganeda (tellimusest loobuda) 14 kalendripäeva jooksul tellimuse kättesaamisest täites selleks taganemise avalduse.

7.2. Taganemise avaldus ja tagastatavad tooted tuleb üle anda Peetri Lõheäri kaupluses. Toodete tagastamisega seonduvad kulud kannab klient.

7.3. Kliendil on õigus lepingust taganeda, kui tooted on kasutamata ja rikkumata, sh originaalpakendis. Soovitame kliendil kõik tooted, mida ta soovib tagastada, toimetada müüjani ühe korraga ja originaal-transpordipakendis.

7.4. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

7.4.1. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse põhjustel;

7.4.2. jahutatud ja külmutatud tooted ning kiiresti riknevad (s.t märgistusega „Kõlblik kuni …“) tooted;

7.5. Tagastamisele kuuluva toote seisukorra halvenemisel vastutab klient toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab klient käsitsema ja kasutama toodet üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7.6. Tagasimaksed, mida müüja teostab vastavalt käesolevatele tingimustele, tehakse 7 tööpäeva jooksul alates tellimuses kindlaks määratud üleandmise kuupäevast. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

8.1. Juhul, kui müüja oma kohustusi rikub, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist või taganeda lepingust.

8.2. Klient kohustub müüjat teavitama toodete mittevastavusest hiljemalt 1 päeva jooksul selle avastamisest ehk esitama pretensiooni.

8.3. Mittenõuetekohaste toodete korral saab esitada pretensiooni e-posti teel aadressile epood@loheari.ee. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

8.4 Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile (näiteks valedel säilitamistingimustel ja/või -temperatuuril kauba säilitamisel tekkinud kauba riknemine).

8.5. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest, sealhulgas kohale toimetamise viivituse eest, kui see on tingitud asjaoludest, mida müüjal ei olnud võimalik mõjutada.

8.6. Müüja ei vastuta tellitud kauba mittesihipärasest kasutamisest tekkinud kahjude eest.

8.7. Müüja ja kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Pronksi 12, Tallinn 10117, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Ostukorv (0)

Ostukorv